Escoles Bressol

Escola Bressol Txanogorritxu Munguia

A continuació es detallen els horaris d'obertura i tancament, així com els de les activitats programades diàries de l’escola bressol Txanogorritxu de Munguia

De a Descripció
07:30 09:30 Entrada i joc lliure
09:30 11:00 Activitats
11:00 11:30 Endreça
11:30 11:45 Sortides / Entrades
11:45 13:00 Menjars
13:00 13:30 Endreça
13:30 14:00 Sortides / Entrades
13:30 15:00 Sesta
15:00 15:30 Endreça
15:30 16:00 Sortides / Entrades
16:00 16:45 Berenar
16:45 19:00 Activitats dirigides + Sortides