Franquicia't

Assessorament directe

 • Un projecte educatiu i curricular propi i diferenciat, basat en les últimes novetats d'estimulació primerenca.
 • Línia d'Atenció Directa per assessorar al franquiciat sobre qualsevol aspecte relacionat amb la seva Escola bressol o Escola Infantil.

creant-solucions

Assessorament Financer i de RRHH

 • Elaboració de la comptabilitat, llibres oficials, presentació de documents, gestió de contractes….
 • Gestoria externa de Recursos Humans, des de la qual tramitem les altes i baixes del personal, emetem les nòmines i gestió de personal.

Què Comprar per a la meva franquícia?

 • El personal especialitzat de les Escoles bressol Txanogorritxu - Escoles Infantils Caputxeta Vermella realitzarà la negociació i compra de subministraments.
 • S'atendrà la distribució de productes de les comandes de la teva franquícia.
 • Recerca i desenvolupament continuat de nous productes i serveis relacionats amb l'educació infantil perquè estigui sempre a l'avantguarda.

Gran volum d’informació a l’abast: bases de dades de professionals

 • Col·laboració amb l'administració i Centres de Formació Professional per a la pràctica d'alumnes en les nostres escoles bressol o escoles Infantils.
 • Cursos de formació específics pel franquiciat i els seus empleats.

creant-solucions

Marketing, Imatge i Comunicació

 • Desenvolupament integral de la imatge de les Escoles bressol Txanogorritxu - Escoles Infantils Caputxeta Vermella.
 • Preparació del Pla de Marketing, bustiada, repartiments, publicacions locals, disseny dels diferents elements per a una comunicació i promoció efectiva.
 • Programa de captació de noves matrícules.
 • Elaboració a nivell local i nacional de campanyes de publicitat conjuntes per a tots els centres de la cadena.