Equip Humà

Estem especialitzats en "Comunicació Gestual Infantil" cincodeditos.com. Interactuem amb els nens per aconseguir que puguin conèixer totes les seves necessitats i desenvolupar el seu major potencial cognitiu.

Comptem amb els millors professionals tant dins de l'aula com als llocs auxiliars, neteja i direcció.

  • Titulats en Magisteri i Tècnics superiors en Educació Infantil.
  • Titulats en Pedagogia, Llicenciats en Sociologia i Auxiliars en puericultura.
  • Ampli nombre de professionals a cada aula.
  • Inversió Constant en formació i reciclatge permanent del professorat.

Equip Humà

Els professionals de les Escoles Bressol Txanogorritxu - Caputxeta Vermella - Escoles Infantils Caputxeta Vermella tenen la titulació exigida segons la normativa vigent i destaquen, sobretot, per la seva afectivitat, alegria, sensibilitat, responsabilitat i professionalitat..

¡Llicenciats en afecte!

Per garantir la qualitat de la nostra tasca educativa, tots els que treballem a les Escoles Bressol Txanogorritxu - Llars d'infants Caputxeta Vermella estem en contínua formació tant a la vassant professional com a la personal, en diverses àrees (psicomotricitat, psicologia, primers auxilis, massatge infantil i un gran etc ...).

A més comptem amb la col·laboració de:

  • Psicòloga infantil i pedagoga que ens ajuden en la detecció i prevenció de dificultats en el desenvolupament dels infants. Atenció primerenca.
  • Professionals d'higiene i neteja per a l'optimització de les condicions de salut i higiene del centre i minimització dels contagis entre els nens.
  • Sociòloga responsable per afermar la relació vincle familiar amb els nadons, les professores i les famílies.