Qui som

Projecte educatiu d'Escoles Bressol Caputxeta Vermella - Mètode Montessori

Per a la doctora i professora italiana Maria Montessori, l'objectiu de l'educació és que els nens adquireixin la màxima independència física i psíquica, i que aprenguin a pensar per si mateixos.

La doctora Montessori va basar el seu mètode educatiu en facilitar als nens un entorn i uns materials que els hi serveixin per avançar en el coneixement per si mateixos, deixant al professor la funció d'orientador. Ella creia que les primeres etapes en el desenvolupament d'un nen són fonamentals, i que cal donar llibertat als més petits perquè escullin entre les opcions disponibles; en altres paraules, permetre als nens que satisfacin la seva curiositat natural i descobreixin el món a través de les seves pròpies experiències, sense rebre la informació dels altres.

Sembreu en els nens idees bones, encara que no les entenguin; els anys s'encarregaran de desxifrar en el seu enteniment i de fer-les florir en el seu cor.

 

A les Escoles Bressol Caputxeta Vermella, eduquem els nens amb el mètode Montessori des del naixement fins a la incorporació dels nens a preescolar.

La seva finalitat educativa és l'autonomia en tots sentits: intel·lectual en formar un pensador crític, moral a través de la reciprocitat i el respecte mutu, social en treballar amb els seus parells, emocional a la seguretat que li brinden els límits, l'educació de la voluntat i l'autosuficiència.

L'adult és un observador i un guia; ajuda i estimula al nen en tots els seus esforços. Li permet actuar, estimar i pensar per si mateix, ajudant a desenvolupar confiança i disciplina interior.

 • Els pares participen incloent atenció pròpia i bàsica de salut i higiene com a requisit per a l'escola.
 • El/la profesor/a ha d'estar format en el mètode i complirà la funció d'observador i orientador.

L'educació Montessori cobreix tots els períodes educatius des del naixement fins als 18 anys brindant un currículum integrat.

L'ambient Montessori

L'ambient Montessori és proporcionat a la mida dels nens, amb prestatgeries baixes i diferents mesures de taules i cadires on s'asseuen els nens individualment o en grups. L'aula està subdividida en àrees temàtiques on s'exposen els materials i la bibliografia corresponents i permet una gran llibertat de moviment.

S'usen materials didàctics (científics) autocorrectius, ja que per mitjà del material va experimentant per ell mateix i va corregint els seus errors.

L'ambient preparat ofereix al nen oportunitats per a comprometre’s en un treball interessant, triant lliurement, que propicia perllongats períodes de concentració que no han de ser interromputs.

Aula Montessori

La llibertat es desenvolupa dins de límits clars que permeten als nens conviure en la petita societat de l'aula. Aquesta llibertat i l'autodisciplina fan possible que cada nen trobi activitats que donen resposta a les seves necessitats evolutives. L'aula Montessori reuneix nens de tres edats diferents: menors de 3 anys (proporcionats a les nostres Escoles Infantils), de 3 a 6 anys, de 6 a 9 anys i de 9 a 13 anys.

Les sales integrades afavoreixen la cooperació espontània, el desig d'aprendre, el respecte mutu i la incorporació profunda de coneixements a través de l'exercici d'ensenyar a uns altres.

El Nen

Tot educador ha de "seguir al nen"

El desenvolupament del nen sorgeix de la necessitat d'adaptar al seu entorn: el nen necessita donar-li sentit al món que l'envolta i es construeix a si mateix en relació a aquest món.

Maria Montessori va observar que el nen passa de la infància al període adult a través de 4 períodes evolutius anomenats: "Plans del desenvolupament". Cada període presenta característiques radicalment diferents dels altres, però constitueix els fonaments del període successiu.

 • 1º - Del naixement fins als 6 anys:
  Està caracteritzat per la ment absorbent de l'infant, la qual pren o absorbeix tot els aspectes, bons i dolents, de l'ambient que l'envolta, el llenguatge i la cultura.
 • 2º - Dels 6 als 12 anys:
  El nen posseeix una ment raonadora, per explorar el món amb la seva imaginació i pensament abstracte.
 • 3º - 3. Dels 12 als 18 anys:
  L'adolescent té una ment humanística desitjosa d'entendre la humanitat i la contribució que ell mateix pot fer a la societat.
 • 4º - Dels 18 als 24 anys:
  L'adult explora el món amb una ment d'especialista apropiant del seu propi lloc en ell.

La mestra Montessori, anomenada guia, observa a cada nen, les seves necessitats, capacitats i interessos i li ofereix oportunitats de treball intel·ligent. L'objectiu final de la guia és intervenir cada vegada menys a mesura que el nen es desenvolupa.

La guia Montessori no imparteix ni premis ni càstigs, la satisfacció és interna i sorgeix del treball personal de l'infant.

Quan el nen, segons el seu desenvolupament evolutiu, està a punt per a una lliçó, la guia introdueix l'ús de nous materials i presenta activitats de forma individual o grups reduïts. En els anys més avançats, cada nen confecciona al començament de la setmana una llista d'objectius i després administra el seu temps durant la setmana de forma de complir-los. No és la guia sinó el nen mateix el responsable del seu propi aprenentatge i desenvolupament.

El currículum Montessori

Des del naixement fins als 3 anys

Durant els primers tres anys de la vida de l'infant s’assenten les bases per al seu futur desenvolupament. Aquest procés s'aconsegueix gràcies a la "ment absorbent" del nen que incorpora experiències, relacions, emocions, imatges, llenguatge, cultura, a través dels seus sentits i pel simple fet de viure. Aquestes experiències de vida donen forma al seu cervell, formant xarxes neuronals que tenen el potencial de romandre amb la persona tota la vida. En aquesta etapa del naixement als 3 anys, l'educació Montessori es concentra en el desenvolupament de la parla, el moviment coordinat i la independència, que li donen confiança al nen, li permeten descobrir el seu propi potencial i el seu lloc dins d'una comunitat.

Dels 3 als 6 anys

El currículum a l'aula de 3 a 6 anys es divideix en quatre àrees de treball:

 1. Vida Pràctica
 2. Sensorial
 3. Llenguatge
 4. Matemàtica

Dels 6 als 12 anys

El currículum a l'aula de 6 als 12 anys presenta una visió històrica, evolutiva i integrada del coneixement i del desenvolupament humà.

19 Manaments de Maria Montessori per als pares de família

 • Els nens aprenen del que els envolta
 • Si critiques molt a un nen, ell aprendrà a jutjar
 • Si elogies amb regularitat al nen, ell aprendrà a valorar
 • Si se li mostra hostilitat al nen, ell aprendrà a barallar
 • Si s'és just amb el nen, el aprendrà a ser just
 • Si es ridiculitza el nen amb freqüència, ell serà una persona tímida
 • Si el nen creix sentint-se segur, aprendrà a confiar en els altres
 • Si es denigra el nen amb freqüència, es desenvoluparà en ell un malsà sentiment de culpa
 • Si les idees del nen són acceptades amb regularitat, ell aprendrà a sentir-se bé amb si mateix
 • Si s'és condescendent amb el nen, ell aprendrà a ser pacient
 • Si s'encoratja al nen en el que fa, guanyarà seguretat en si mateix
 • Si el nen viu en una atmosfera amigable i se sent necessari, aprendrà a trobar amor en el món.
 • No parlis malament del teu nen/a,  ni quan està a prop, ni quan no ho està
 • Concentra't en el desenvolupament del que és bo del nen de tal manera que senzillament no quedi lloc per el dolent
 • Escolta sempre al teu fill i Respon-li quan ell s'acosti a tu amb una pregunta o un comentari
 • Respecta al teu fill encara que hagi comès un error. El corregirà ara o potser una mica més endavant
 • Estigues disposat a ajudar si el teu nen busca alguna cosa, però també estigues disposat a passar desapercebut si ell mateix ja ha trobat el que buscava
 • Ajuda al nen a assimilar el que abans no havia pogut assimilar. Fes això omplint el món que l'envolta de cura, discreció, oportú silenci i amor
 • Quan et dirigeixis al teu fill, fes-ho sempre de la millor manera. Dóna-li el millor que hi ha en tu